No cure, No pay

No cure, No pay

Heeft u interesse in No cure, No pay?

U heeft bij het indienen van een vordering of factuur nooit dossier- of opstartkosten.
U zit niet vast aan een abonnement of een verplicht account.

U kunt dus bij €uropay incasso geheel gratis, vrijblijven, veilig en betrouwbaar uw
incasso-opdrachten indienen. Wij starten het proces in de meeste gevallen dezelfde
dag nog!

Wij dragen het risico van een buitengerechtelijke incasso. U begrijpt dat wij hierdoor
zeer gemotiveerd zijn om voor u succes te boeken. Wanneer wij niets voor u kunnen
incasseren, dan hebben wij zelf ook niets verdiend. Door deze werkwijze te hanteren
hebben zowel u als wij een gedeeld belang bij een succesvolle incasso.

Indien uw debiteur wel tot betaling van de vordering overgaat, wat in de meeste
gevallen van toepassing is, ontvangt u 100% van uw factuurbedrag terug. Ons
optreden kost u in dat geval wederom helemaal niets! De kosten worden verhaald op
de debiteur. Wij noemen deze betaalsituatie Cure and No Pay.

Wat zijn onze voorwaarden?

Het dient te gaan om opeisbare facturen met een geen minimaal waarde maar
wel waarvan de verschuldigdheid niet betwist wordt en welke ondanks
herinnering/aanmaning onbetaald worden gelaten.

Zolang er geen Juridisch Verweer gevoerd wordt door uw debiteur en u de
buitengerechtelijke incasso niet eenzijdig beëindigt kunnen wij uw incasso No Cure
No Pay aanbieden.

Opdracht indienen

Bij ons kunt u telkens een opdracht indienen voor een eenmalige incasso. U zit dus
niet onbedoeld vast aan een abonnement. U hoeft geen account bij ons aan te
maken. Wij willen u als ondernemer graag bevrijden van alle administratieve en
onnodige taken. Een afschrift van uw factuur of vordering, voor en achternaam, e-
mail en telefoonnummer zijn in principe al voldoende om met uw incasso aan de slag
te gaan. Na ontvangst van uw opdracht controleren wij uw aanvraag. Klopt alles
juridisch en is alles compleet aangeleverd? In de meeste gevallen wordt er direct een
dossier aangelegd en start uw incasso nog dezelfde dag.

Wanneer uw debiteur niet betaalt, betaalt u ons ook niet. Wanneer de debiteur wel
betaalt, betaalt de debiteur de incasso kosten en betaalt u ons ook niet.
Met “Cure and No Pay” betaalt Uw debiteur het volledige bedrag, met inbegrip van
rente en incassokosten. In deze situatie ontvangt u uw factuurbedrag volledig terug.

Door debiteur betaalde Incassokosten en rente vormen ons inkomen. U betaalt dus
niets aan ons en ontvangt uw factuurbedrag 100% terug.
In het geval er (helemaal) geen verhaal mogelijk is, om wat voor reden dan ook,
wordt er niets aan u verrekend. Wij dragen hier het risico van het niet-slagen van
onze werkzaamheden. Aan u zal geen declaratie worden verstuurd na afloop van de
buitengerechtelijke incasso. Het betreft hier een “100% No Cure No Pay”-situatie.

Volledige uitbetaling factuur

U bent bij ons verzekerd van een 100% uitbetaling van de hoofdsom in geval wij in
de minnelijke fase alles incasseren. Wel dient u onze BTW-kosten te voldoen, maar
deze krijgt u vanzelfsprekend van de belasting terug waardoor u 100% van uw
factuurbedrag of vordering terug heeft ontvangen. Bent u geen BTW-ondernemer?
Dan worden de BTW-kosten direct door u debiteur voldaan.

Stoppen buitengerechtelijke incasso

Hoewel wij 100% no cure no pay werken, is het helaas in uitzonderlijke gevallen
noodzakelijk om kosten (in eerste instantie) door te berekenen. Dat is in ieder geval
bij eenzijdige stopzetting van de buitengerechtelijke incasso. Dat is bij ieder
incassobureau het geval maar, niet iedere incassobureau is hier duidelijk over. Wij
willen dat voorkomen. Of u achteraf dient te betalen, hangt daarin van uzelf als
opdrachtgever af maar, gebeurt enkel wanneer u besluit onverhoopt het
buitengerechtelijke incasso te stoppen.

Neem Contact Op

Heeft u vragen of interesse dan staan wij voor u klaar om uw vragen te beantwoorden