Werkwijze

man, white shirt, male

Werkwijze

Wij werken met een vast stappenplan. Het kan uiteraard voorkomen dat wij genoodzaakt zijn om af te wijken van het stappenplan, elke situatie is anders maar in grote lijnen gaan wij als volgt te werk:

Herinnering

Uw klant ontvangt van ons een schriftelijke herinnering. In deze incasso-brief wordt
uw klant verzocht om binnen vijf werkdagen alsnog aan uw vordering/factuur te
voldoen.

Verweer

Wanneer uw klant uw vordering juridisch aanvecht gaan wij in overleg met u om te beoordelen wat de wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen zijn. Juridische werkzaamheden worden bij ons verricht tegen een vast uurtarief. Voert uw klant geen verweer, dan vervolgen wij de No Cure No Pay Incasso.

Betalingsverzoek

Wanneer er een verzoek tot betalingsregeling wordt ingediend, wordt er een
realistisch bedrag afgesproken. Wanneer alle partijen akkoord gaan wordt er door
€uro incasso een officiële betalingsovereenkomst opgesteld met uw klant. Wij blijven
het proces vervolgens monitoren.

Gerechtelijke vervolging

Indien er binnen de gestelde termijn niet door uw klant betaald is of geen
betalingsregeling tot stand is gekomen, eindigt de gratis incasso en kan de
gerechtelijke fase gestart worden. Een gerechtelijk traject start enkel met uw
uitdrukkelijke instemming.

Europayincasso

Bij €uropay incasso kunt u als ondernemer snel, eenvoudig en veilig uw
incassozaken uit handen geven. Wij verliezen nimmer het menselijke aspect uit het
oog en benaderen uw klant met het gepaste respect, zonder afbreuk te doen aan
onze juridische effectiviteit. Wordt een betalingsregeling door uw klant voorgesteld en
zijn er geen gronden om deze af te wijzen, dan nemen wij deze regeling aan.

Neem Contact Op

Heeft u vragen of interesse dan staan wij voor u klaar om uw vragen te beantwoorden