Wet Incasso Kosten

Wet Incasso Kosten (WIK)

Er wordt vaak gesproken over de ‘Wet Incassokosten’ oftewel de WIK de regeling
heet Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten en is officieel
ingegaan op 1 juli 2012. Het is een staffel die wordt berekend over de hoofdsom,
zoals hieronder genoemd. Let op, de WIK geldt verplicht bij consumentenvorderingen
(zie vraag 5 igv B2B).

Wel of niet BTW over incassokosten door een incassobureau

Of over de incassokosten ook nog BTW mag worden berekend, is afhankelijk van de
vraag of de schuldeiser zelf BTW-plichtig is. Als dat zo is (en de schuldeiser dus zelf
BTW kan terugvragen aan de fiscus) dan mag een incassobureau geen BTW over de
incassokosten berekenen. Is de schuldeiser niet BTW-plichtig, dan is het bedrag aan
BTW voor hem een ‘schadepost’ omdat dit bedrag niet kan worden teruggevraagd bij
de belastingdienst. Op dat moment zal een incassobureau ook BTW over de
incassokosten berekenen en wordt aan de schuldenaar dus een hoger bedrag in
rekening gebracht. Dus het incassobureau bekijkt dit als volgt:
1) is schuldeiser BTW-plichtig > dan geen BTW over de incassokosten / 2) is
schuldeiser niet BTW-plichtig > dan wel BTW over de incassokosten.

Incassokosten voor consumenten per 1 juli 2012

15% over over de eerste € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van € 40,-;
10% over de volgende € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering;
5% over de volgende € 5.000,- van de hoofdsom van de vordering;
1% over de volgende € 190.000,- van de hoofdsom van de vordering;
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-.

Rekenvoorbeelden (eventueel te verhogen met BTW)

1) Bij een vordering met een hoofdsom van € 125,- bedragen de incassokosten: 
15% over € 125,- = € 18,75 maar dit ligt onder het minimum, dus wordt het minimum
berekend en zijn de incassokosten  € 40,-. 
2) Bij een vordering met een hoofdsom van € 23.000,- bedragen de incassokosten:
15% over € 2.500,- = € 375,- verhoogd met:
10% over € 2.500,- = € 250,- verhoogd met:
5% over € 5.000,- = € 250,- verhoogd met:
1% over € 13.000,- = € 130,-


Totaal is in dit rekenvoorbeeld sprake van € 1.005,- aan incassokosten. Dit bedrag
wordt zo mogelijk nog verhoogd met de BTW, zie hieronder voor de situatie waarin dit speelt.

Neem Contact Op

Heeft u vragen of interesse dan staan wij voor u klaar om uw vragen te beantwoorden